CERTYFIKATY

Jako producent produktów leczniczych, wyrobów medycznych i suplementów diety wdrożyliśmy zintegrowany System Zapewnienia Jakości. Wymaga on przestrzegania wielu restrykcyjnych wymogów oraz zachowania niezbędnych standardów produkcyjnych stanowiących gwarancję bezpieczeństwa dla pacjentów. Medicofarma S.A znajduje się także pod stałym nadzorem Głównego Inspektoratu Sanitarnego, który nadzoruje bezpieczeństwo sanitarne.

Certyfikaty

GMP

HACCP

ISO 13485

Certyfikaty Medicofarma S.A:

HACCP Certyfikat

Jako firma posiadająca certyfikat HACCP możemy zagwarantować naszym klientom bezpieczeństwo wytwarzanych produktów. System jakości HACCP to System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli. Zawiera normy, zasady i procedury, które regulują zarządzanie bezpieczeństwem żywności. Medicofarma S.A została skontrolowana przez Sanepid i oznaczona jako spełniająca standardy HACCP chroniące przed zagrożeniami zdrowotnymi.

Certyfikat GMP

Pomyślnie opracowaliśmy oraz wdrożyliśmy standard GMP – Dobre Praktyki Produkcyjne. Zasady GMP obejmują zachowanie wysokiej jakości oraz czystości surowców i półproduktów zastosowanych do wyprodukowania gotowego produktu. Bieżącej ocenie zostają poddani także dostawcy oraz materiały zastosowane w procesie produkcyjnym. Uzyskując certyfikat GMP otrzymaliśmy potwierdzenie, że: stosowane przez nas procesy technologiczne są poprawne i zgodne z przyjętymi założeniami; przestrzegamy parametrów wyznaczających poziom bezpieczeństwa żywności; jakość zdrowotna naszych wyrobów oraz sposób ich identyfikacji są dobre. System GMP mieści się w zakresie działań systemu HACCP, który zapewnia bezpieczeństwo żywności.

Certyfikat ISO 13485

Zostaliśmy poddani ocenie i spełniliśmy wymagania zawarte w ISO 13485 dla wyrobów medycznych. Otrzymaliśmy także rozszerzenie zezwolenia obejmujące badania mikrobiologiczne oraz wytwarzanie i badania analityczne produktów leczniczych przeznaczonych do badań klinicznych. Norma ISO 13485 reguluje system zarządzania jakością w grupie wyrobów medycznych. Certyfikacja ISO 13485 polega na wprowadzeniu odpowiednich wymagań na etapie projektowania, rozwoju, produkcji i wdrażania wyrobów medycznych. Medicofarma S.A uzyskała certyfikat ISO 13485 na początku 2020 roku, potwierdzając tym samym zaangażowanie w jakość i bezpieczeństwo naszych wyrobów.

Certyfikat ALFA

Medicofarma S.A posiada certyfikat ALFA, który zezwala nam na wytwarzanie mieszanek paszowych uzupełniających dla zwierząt domowych – towarzyszących. Główny Inspektorat Weterynarii wydał zezwolenie, na podstawie którego mogliśmy poszerzyć zakres wytwarzanych produktów o wyroby dla zwierząt. Poszczególne etapy wytwarzania i magazynowania zostały skontrolowane, a następnie zatwierdzone przez powyższy urząd. Tym samym uzyskaliśmy potwierdzenie, że spełniamy konieczne wymagania dotyczące tego typu produkcji.