NASZA MISJA I WARTOŚCI

Medicofarma S.A działa kompleksowo. Naszym celem jest zagwarantowanie najwyższej jakości usług na każdym etapie współpracy – od opracowania receptury aż do powstania produktu końcowego. Podstawą wszystkich działań Medicofarma S.A jest zdrowie pacjenta oraz chęć zapewnienia mu lepszego komfortu życia. Dążymy do tego, aby nasz klient za niską cenę otrzymał produkt o najlepszej jakości oraz najwyższej wartości. Swoje powołanie realizujemy, korzystając z nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz doświadczenia naszych wyspecjalizowanych pracowników.

Wartości, które wyznaje Medicofarma S.A:

Odpowiedzialność

We wszystkich swoich działaniach kierujemy się dobrem pacjentów, ponieważ mamy świadomość, że praca, którą wykonujemy oraz podejmowane przez nas decyzje wpływają bezpośrednio na zdrowie i jakość ich życia. Z wyjątkową starannością podchodzimy do powierzonych nam projektów i korzystamy wyłącznie z bezpiecznych rozwiązań, które normowane są poprzez przepisy Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Jakość

Uważamy, że nadrzędną wartością określającą przebieg każdego procesu produkcyjnego jest jakość. Dotyczy to zarówno małych serii, jak i większych partii produkowanych na dużą skalę. Aby zagwarantować najwyższą jakość, wdrożyliśmy System Zapewnienia Jakości wyznaczany przez normy ISO, zasady GMP oraz wymagania systemu HACCP.

Innowacyjność

Korzystanie z nowych technologii i chęć wprowadzania innowacji do swojej codziennej pracy pozwala nam odpowiadać na wciąż zmieniające się potrzeby rynku. Stawiamy mocno na rozwój technologii produkcyjnych, dlatego zdecydowaliśmy się na stworzenie najwyższej klasy laboratorium badawczo-rozwojowego. Takie zaplecze pozwala nam opracowywać nowe produkty dla partnerów i potwierdza naszą gotowość do podejmowania nowych wyzwań – także tych, które wykraczają poza ramy naszych standardowych działań.

Elastyczność

Poszukujemy nowych rozwiązań i systematycznie poszerzamy swoją ofertę usług. Nieustannie analizujemy rynek pod kątem zmian, nowych możliwości oraz aktualnych potrzeb. Koncentrujemy się na produkcji leków bez recepty i suplementów, ale nie zapominamy też o stopniowym zwiększaniu swojej konkurencyjności w wytwarzaniu produktów niszowych. Stale się rozwijamy i pracujemy nad kolejnymi badaniami dla naszych klientów.

Współpraca i szacunek

Współpracujemy z wykwalifikowanymi specjalistami, których doświadczenie i wiedza wzajemnie się uzupełniają. Wymiana informacji wewnątrz organizacji jest dla nas równie istotna co komunikacja z naszymi klientami. Na początku naszych działań stoją zawsze potrzeby człowieka, dlatego staramy się wsłuchiwać w nie z jak największą uważnością. Dostrzegamy również potencjał oferowany przez każdego z naszych pracowników, staramy się zapewniać im odpowiednie wsparcie i traktować ich pracę z należytym szacunkiem. Wartości, które wyznajemy, kształtują bezpośrednio naszą strukturę organizacyjną i wpływają na budowaną strategię firmy. Jednocześnie odgrywają ogromną rolę w podejmowaniu codziennych decyzji dotyczących opracowywania rozwiązań farmaceutycznych oraz nowych technologii wytwarzania.