DZIAŁ R&D

Dział R&D (Research and Development) zajmuje się tworzeniem koncepcji nowych produktów, opracowuje techniki ich wytwarzania i przeprowadza testy konieczne do sprawdzenia skuteczności oraz bezpieczeństwa tych wyrobów. Zaangażowanie Medicofarmy w realizację kolejnych projektów R&D powoduje ciągłe zwiększanie oferty innowacyjnych leków, które wychodzą naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom pacjentów oraz klientów.

FILARY R&D
W MEDICOFARMA S.A

Działalność sektora R&D opieramy
na III kluczowych filarach:

1.

NAUKOWA DOCIEKLIWOŚĆ

Sięganie po innowacyjne rozwiązania wymaga eksplorowania nowych obszarów i podejmowania nowych wyzwań. Rozwój naszego działu R&D nie byłby możliwy, gdyby nie liczne badania, próby i testy, które do tej pory wykonaliśmy. Naukowa ciekawość jest źródłem dynamicznych zmian w branży farmaceutycznej oraz kluczem do skutecznego zaspokajania zróżnicowanych potrzeb pacjentów.

2.

ŚWIADOMA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Wszelkie prace podejmowane w ramach branży R&D mają na celu poprawę zdrowia pacjenta. Ze szczególną rzetelnością podchodzimy do identyfikacji potrzeb pacjentów oraz określania korzyści, które mógłby im zaoferować nasz produkt. Dążymy do zwiększenia skuteczności istniejących form farmaceutycznych, a jednocześnie poszukujemy też odpowiedzi na nowe zagadnienia terapeutyczne. Zawsze zachowujemy najwyższe standardy bezpieczeństwa i przestrzegamy jakości oferowanych produktów.

3.

WSPÓŁPRACA

Przesuwanie granic innowacji wiąże się często z gotowością na pozyskiwanie wiedzy z innych źródeł, wykraczających poza obszar własnej organizacji. Mając świadomość potencjalnych korzyści płynących z partnerstwa, chętnie podejmujemy współpracę z zewnętrznymi ośrodkami i instytucjami. Realizowane w ten sposób projekty, pozwalają znacznie szybciej reagować na nowe wyzwania nauki i medycyny.

Czym zajmuje się dział R&D
w Medicofarma S.A?

Medicofarma S.A jest producentem kontraktowym, który realizuje strategię innowacji w sposób systematyczny i konsekwentny. Budowanie zespołów składających się z doświadczonych specjalistów oraz inwestowanie w nowoczesną aparaturę technologiczną, przyczynia się do ciągłego rozwoju naszego działu R&D. Efektem tego jest zwiększenie skuteczności działań podejmowanych w celu poprawy zdrowia pacjentów.

Działania Medicofarma S.A,
które podejmujemy w ramach R&D:

 • Opracowanie formulacji od skali laboratoryjnej po produkcyjną
 • Modyfikacje składów istniejących produktów
 • Produkcja serii w małej skali, dostosowanie skali procesu technologicznego do potrzeb klienta
 • Transfery technologiczne i transfery metod analitycznych. Opracowanie od podstaw metod analitycznych
 • Badania czystości mikrobiologicznej
 • Walidacja i rewalidacja metod analitycznych
 • Badania tożsamości API metodami chromatograficznymi i spektrometrycznymi (FTIR) Badania tożsamości zanieczyszczeń metodami spektrometrii mas
 • Wykonywanie testów uwalniania i profili uwalniania dla form stałych
 • Badania fizyczne tabletek (twardość, wymiary, ścieralność, jednolitość masy)
 • Prowadzenie testów stabilności w komorach klimatycznych
 • Przechowywanie próbek
 • Zwalnianie do obrotu