Pierwszy polski test różnicujący COVID-19 i Grypę – MediPan FAST COVID + FLU

Owocem współpracy z Instytutem Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk oraz Medicofarma S.A jest wprowadzenie z początkiem roku 2021 pierwszego polskiego testu różnicującego COVID-19 oraz grypę. Test MediPAN-COVID+Flu w sposób prosty, szybki i wiarygodny sposób pozwala na odróżnienie, czy badany pacjent jest zakażony wirusem SARS‑CoV‑2 czy wirusem grypy. Powszechne stosowanie testu różnicującego będzie miało kluczowe znaczenie w przypadku nałożenia się sezonu grypowego i trzeciej fali pandemii.Test genetyczny MediPAN-COVID+Flu jest przeznaczony do wykrywania dwóch specyficznych genów SARS-CoV-2 oraz po jednym genie specyficznym dla grypy A i grypy B. Zestaw został skonstruowany tak, aby w jednym reakcyjnym dołku wykrywać wirusa SARS‑CoV‑2 i wirusa grypy. Równocześnie, jest on wyposażony w kontrolę prawidłowości wymazu, aby uniknąć wyników fałszywie negatywnych, związanych z nieprawidłowym pobraniem materiału od pacjenta.

TEST

COVID-19

Medicofarma S.A wprowadza
pierwszy polski test na Covid-19

MediPAN COVID SARS-CoV-2 to pierwszy polski test genetyczny do wykrywania wirusa SARS-CoV-2. Test został opracowany przez Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Medicofarma S.A zajęła się wdrożeniem produktu ze skali laboratoryjnej do skali produkcyjnej, jak również kompleksową produkcją testu.

Test MediPAN-2G+ FAST COVID jest określany jako jeden z najszybszych i najbardziej czułych testów pośród aktualnie dostępnych testów na COVID. Wykazuje krótki czas reakcji RT-PCR – ok. 1 godzinę. Taki wynik pozwala na szybsze przekazanie wyniku pacjentowi. Czułość reakcji, które wykrywają wirusa, szacuje się na >99%

Nasz test potwierdza obecność wirusa w dwóch niezależnych reakcjach, które zaprojektowano na dwa specyficzne geny koronawirusa SARS-CoV-2. To zdecydowana przewaga nad testami, w których jeden z wykrywanych genów to gen przesiewowy, będący znamiennym dla całej rodziny koronawirusów.

Naukowcy z PAN prowadzili badania nad testem już od marca 2020 roku, czyli od początku wybuchu pandemii. Test MediPAN-2G+ FAST COVID, który wprowadziliśmy na rynek, posiada pozytywną opinię Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie. Dzięki zaangażowaniu Medicofarma S.A oraz zastosowaniu dostępnych w kraju odczynników, cena testu na przeciwciała COVID-19 mogła zostać znacząco obniżona.

GENERACJE TESTU
GENETYCZNEGO WYKRYWAJĄCEGO
WIRUSA SARS-COV-2

MediPan FAST COVID + FLU

Nasz najnowszy test i jedyny produkowany w Polsce MediPAN FAST COVID + FLU test jest przeznaczony do wykrywania wirusów SARS-CoV-2 oraz grypy typu A i B w profesjonalnych laboratoriach za pomocą technologii RT-PCR. Opracowany został  przez Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. W teście wykrywane są wysoce swoiste fragmenty dwóch genów SARS-CoV-2: ORF1ab (nsp2) oraz gen S, oraz swoiste fragmenty wirusa grypy typu A (gen PB1) i B (gen M). Kontrolą jest reakcja wykrywająca ludzki gen ACE2, którego poziom ekspresji jest wysoki w komórkach nabłonka górnych dróg oddechowych. Zestaw został przygotowany w taki sposób, aby próbka pobrana od osoby badanej była analizowana równolegle w czterech reakcjach w jednym dołku. Reakcja kontrolna pozwala na kontrolę jakości próbki i procedury przygotowania materiału. Cechy ułatwiające użytkowanie testu to:

Prosta interpretacja
wyniku
Wysoka czułość reakcji
wykrywających wirusa
Detekcja sygnałów
w czterech kanałach
w jednym dołku
Krótki czas reakcji,
około 1h

MediPAN-2G+ FAST COVID

Opracowany przez Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu MediPAN-2G+ FAST COVID test jest przeznaczony do wykrywania SARS-CoV-2 w profesjonalnych laboratoriach za pomocą technologii RT-PCR. Obecność wirusa jest potwierdzana w dwóch niezależnych reakcjach zaprojektowanych na dwa geny SARS-CoV-2 (test tzw. jednodołkowy). Dodatkowo przeprowadzana reakcja kontrolna pozwala na kontrolę procedury przygotowania materiału. Cechy ułatwiające użytkowanie testu to:

Prosta interpretacja
wyniku
Wysoka czułość reakcji
wykrywających wirusa
Detekcja sygnałów
w czterech kanałach
w jednym dołku
Krótki czas reakcji,
około 1h

MediPAN-2G+ COVID

Opracowany przez Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu MediPAN-2G+ COVID test jest przeznaczony do wykrywania SARS-CoV-2 w profesjonalnych laboratoriach za pomocą technologii RT-PCR. Obecność wirusa jest potwierdzona w dwóch niezależnych reakcjach zaprojektowanych na dwa geny SARS-CoV-2. Dodatkowo przeprowadzana reakcja kontrolna pozwala na kontrolę procedury przygotowania materiału. Jest testem tzw. jednodołkowym.

Prosta interpretacja
wyniku
Wysoka czułość reakcji
wykrywających wirusa
Detekcja sygnałów
w czterech kanałach
w jednym dołku
Krótki czas reakcji,
około 1h

MediPAN-2G COVID

Opracowany przez Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu MediPAN-2G COVID test przeznaczony do wykrywania SARS-CoV-2 w profesjonalnych laboratoriach za pomocą technologii RT-PCR . Obecność wirusa jest potwierdzona w dwóch niezależnych reakcjach zaprojektowanych na dwa geny SARS-CoV-2. Dwie dodatkowo przeprowadzane reakcje kontrolne pozwalają na: (I) ocenę jakości/ilości analizowanego materiału (poprzez analizę ekspresji ludzkiego genu) oraz (II) kontrolę procedury przygotowania materiału. Dodatkowo umożliwia sprawdzenie poprawności wykonania wymazu. Jest testem tzw. dwudołkowym. Jest drugim po MediPAN COVID testem produkowanym w Polsce.

Prosta interpretacja
wyniku
Wysoka czułość reakcji
wykrywających wirusa
Detekcja sygnałów
w czterech kanałach
w jednym dołku
Krótki czas reakcji,
około 1h

INSTRUKCJE UŻYWANIA TESTU

INSTRUKCJA UŻYWANIA TESTU DWUGENOWEGO JEDNODOŁKOWEGO “FAST” DO POBRANIA

INSTRUKCJA UŻYWANIA TESTU DWUGENOWEGO DWUDOŁKOWEGO DO POBRANIA

INSTRUKCJA UŻYWANIA TESTU DWUGENOWEGO JEDNODOŁKOWEGO 2G+

INSTUKCJA UŻYWANIA TESTU MediPan FAST COVID + FLU