CENTRUM
BADAWCZO-ROZWOJOWE (B+R)

Prace badawczo-rozwojowe pełnią istotną rolę w poszukiwaniu i rozpowszechnianiu nowych rozwiązań medycznych. Zyskuje na tym pacjent otrzymujący skuteczniejsze i przystępniejsze produkty, które ułatwiają mu codzienne funkcjonowanie. Z tego powodu każdą inwestycję w przeprowadzane procesy badawcze uważamy za potrzebną i ważną. Realizujemy innowacyjne projekty i z pełnym zaangażowaniem podejmujemy wszystkie badania sprzyjające ulepszaniu branży farmaceutycznej oraz całego sektora ochrony zdrowia.

W naszym Centrum Badawczo-Rozwojowym opracowujemy technologie pozwalające na produkcję innowacyjnych form farmaceutycznych.

Bazując na wiedzy oraz metodach stosowanych w biotechnologii, prowadzimy badania umożliwiające tworzenie nowych zastosowań dla sektora ochrony zdrowia. W naszych nowoczesnych laboratoriach zajmujemy się projektowaniem unikalnych produktów oraz udoskonalaniem wyrobów istniejących już na rynku. Dostęp do innowacyjnej aparatury i specjalistycznych urządzeń pozwala nam na podejmowanie badań naukowych oraz prac rozwojowych, których wyniki mogą być wykorzystywane na skalę przemysłową.

Od I kwartału 2019 r. posiadamy własne Centrum Badawczo-Rozwojowe wyposażone w nowoczesne laboratorium oraz wysokowydajny park maszynowy. Zaawansowana aparatura badawcza pozwoliła nam podejmować prace rozwojowe, dzięki którym udoskonalamy jakość swoich usług oraz tworzymy nowe systemy, technologie i produkty. Prace badawczo-rozwojowe pełnią istotną rolę w poszukiwaniu i rozpowszechnianiu nowych rozwiązań medycznych. Zyskuje na tym pacjent otrzymujący skuteczniejsze i przystępniejsze produkty, które ułatwiają mu codzienne funkcjonowanie. Z tego powodu każdą inwestycję w przeprowadzane procesy badawcze uważamy za potrzebną i ważną. Realizujemy innowacyjne projekty i z pełnym zaangażowaniem podejmujemy wszystkie badania sprzyjające ulepszaniu branży farmaceutycznej oraz całego sektora ochrony zdrowia. Dlatego naszym klientom możemy zaoferować innowacyjne produkty i kompleksowe usługi spełniające wszelkie standardy bezpieczeństwa i jakości.

Nowoczesne wyposażenie Laboratorium B+R

W każdym z pomieszczeń laboratorium znajduje się specjalistyczna aparatura oraz nowoczesne maszyny i sprzęt procesowy. Stopień zaawansowania tych urządzeń usprawnia codzienną pracę i umożliwia prowadzenie prób technologicznych w skali laboratoryjnej oraz półtechnicznej. Wyposażenie obejmuje również aparaturę analityczną i pomiarową, co pozwala na wykonywanie pakietu badań mikrobiologicznych i międzyprocesowych.

Prace badawczo-rozwojowe podejmowane w laboratorium Medicofarma S.A skutkują systematycznym usprawnianiem naszej technologii wytwarzania oraz realizowaniem kolejnych innowacji w ramach oferowanej produkcji kontraktowej.

Wykwalifikowany zespół badawczy

Dysponujemy zarówno nowoczesną infrastrukturą, jak i wykwalifikowaną kadrą przeprowadzającą badania naukowe i prace rozwojowe w Medicofarma S.A. Wraz z dynamicznymi zmianami, które zachodzą w naszym Centrum Badawczo-Rozwojowym, stopniowo powiększamy swój zespół wyspecjalizowanych i doświadczonych pracowników. Ich wiedza, rzetelność i dokładność umożliwiają pełne wykorzystanie potencjału drzemiącego w zapleczu technologicznym naszego laboratorium. Pozwalają także na ciągłe poszerzanie zakresu oraz poziomu świadczonych usług.

Współpraca z placówkami naukowymi

Projekty, które realizujemy, są wynikiem badań własnych oraz licznych współprac z placówkami naukowymi. Innowacja i technologia, którymi cechuje się laboratorium badawczo-rozwojowe Medicofarma S.A, pozwala na wspólne opracowywanie nowych rozwiązań z zakresu farmacji i medycyny.

Od 2015 roku współpracujemy z Polską Akademią Nauk w Poznaniu. Partnerska relacja, jaką udało nam się stworzyć w ciągu ostatnich kilku lat, zaowocowała realizacją wielu wspólnych projektów badawczych.

PROJEKT UNIJNY

Medicofarma S.A stworzyła własny projekt dotyczący Laboratorium B+R i na jego podstawie uzyskała dofinansowanie z funduszy unijnych. Wsparcie z UE pomogło uzyskać dostęp do najnowocześniejszego sprzętu i urządzeń. Z ich pomocą jesteśmy w stanie osiągać innowacyjność procesową i produktową oraz podejmować zaawansowane procesy technologiczne.