NASZ ZAKŁAD

Urządzenia, z których korzystamy na co dzień, cechują się wysoką dokładnością oraz wydajnością. W trakcie poszczególnych etapów wytwarzania naszych produktów – podczas procesu produkcji, kontroli jakości i ostatecznie pakowania – pracujemy wyłącznie na profesjonalnych systemach, wyprodukowanych zgodnie ze standardami GMP. Naszym priorytetem jest zachowanie pełnego bezpieczeństwa produkcji, dlatego swoje maszyny poddajemy regularnym kontrolom. Dzięki temu mamy całkowitą pewność co do jakości i bezbłędności aparatury wchodzącej w skład zaplecza technologicznego Medicofarma S.A.

W tym miejscu powstają leki, suplementy diety, wyroby farmaceutyczne wytwarzane w ramach produkcji kontraktowej.

Zakład farmaceutyczny Medicofarma S.A jest zlokalizowany na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ,,Wisłosan” w Radomiu. Nasza fabryka wyposażona jest w nowoczesne zaplecze technologiczne składające się z precyzyjnych i wysokowydajnych maszyn. Infrastruktura produkcyjna ze sprzętami najnowszej generacji zapewnia pełen profesjonalizm oraz najwyższą jakość wykonywanych projektów.

Od 2019 roku posiadamy własne Laboratorium Badawczo-Rozwojowe, w którym wykonujemy kompleksowe badania mikrobiologiczne i międzyprocesowe. Wszelkie działania podejmowane w naszym zakładzie farmaceutycznym odbywają się przy zachowaniu najwyższych standardów jakości HACCP, GMP, ISO13485 oraz standardów bezpieczeństwa.

Jakość to wyznacznik,
który określa kierunek wszystkich naszych działań

Aby zagwarantować najwyższą jakość usług, Medicofarma S.A inwestuje w nowoczesne systemy oraz linie technologiczne pochodzące od światowych producentów sprzętu farmaceutycznego. Infrastrukturę niezbędną dla naszej produkcji kontraktowej tworzy:

  • Zakład farmaceutyczny, w którym produkujemy wyroby medyczne.
  • Laboratorium farmaceutyczne, gdzie przeprowadzamy prace badawczo-rozwojowe.

Urządzenia, z których korzystamy na co dzień, cechują się wysoką dokładnością oraz wydajnością. W trakcie poszczególnych etapów wytwarzania naszych produktów – podczas procesu produkcji, kontroli jakości i ostatecznie pakowania – pracujemy wyłącznie na profesjonalnych systemach, wyprodukowanych zgodnie ze standardami GMP. Naszym priorytetem jest zachowanie pełnego bezpieczeństwa produkcji, dlatego swoje maszyny poddajemy regularnym kontrolom. Dzięki temu mamy całkowitą pewność co do jakości i bezbłędności aparatury wchodzącej w skład zaplecza technologicznego Medicofarma S.A.

Certyfikaty

GMP

HACCP

ISO 13485

Certyfikaty Medicofarma S.A:

HACCP Certyfikat

Jako firma posiadająca certyfikat HACCP możemy zagwarantować naszym klientom bezpieczeństwo wytwarzanych produktów. System jakości HACCP to System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli. Zawiera normy, zasady i procedury, które regulują zarządzanie bezpieczeństwem żywności. Medicofarma S.A została skontrolowana przez Sanepid i oznaczona jako spełniająca standardy HACCP chroniące przed zagrożeniami zdrowotnymi.

Certyfikat GMP

Pomyślnie opracowaliśmy oraz wdrożyliśmy standard GMP – Dobre Praktyki Produkcyjne. Zasady GMP obejmują zachowanie wysokiej jakości oraz czystości surowców i półproduktów zastosowanych do wyprodukowania gotowego produktu. Bieżącej ocenie zostają poddani także dostawcy oraz materiały zastosowane w procesie produkcyjnym. Uzyskując certyfikat GMP otrzymaliśmy potwierdzenie, że: stosowane przez nas procesy technologiczne są poprawne i zgodne z przyjętymi założeniami; przestrzegamy parametrów wyznaczających poziom bezpieczeństwa żywności; jakość zdrowotna naszych wyrobów oraz sposób ich identyfikacji są dobre. System GMP mieści się w zakresie działań systemu HACCP, który zapewnia bezpieczeństwo żywności.

Certyfikat ISO 13485

Zostaliśmy poddani ocenie i spełniliśmy wymagania zawarte w ISO 13485 dla wyrobów medycznych. Otrzymaliśmy także rozszerzenie zezwolenia obejmujące badania mikrobiologiczne oraz wytwarzanie i badania analityczne produktów leczniczych przeznaczonych do badań klinicznych. Norma ISO 13485 reguluje system zarządzania jakością w grupie wyrobów medycznych. Certyfikacja ISO 13485 polega na wprowadzeniu odpowiednich wymagań na etapie projektowania, rozwoju, produkcji i wdrażania wyrobów medycznych. Medicofarma S.A uzyskała certyfikat ISO 13485 na początku 2020 roku, potwierdzając tym samym zaangażowanie w jakość i bezpieczeństwo naszych wyrobów.

Certyfikat ALFA

Medicofarma S.A posiada certyfikat ALFA, który zezwala nam na wytwarzanie mieszanek paszowych uzupełniających dla zwierząt domowych – towarzyszących. Główny Inspektorat Weterynarii wydał zezwolenie, na podstawie którego mogliśmy poszerzyć zakres wytwarzanych produktów o wyroby dla zwierząt. Poszczególne etapy wytwarzania i magazynowania zostały skontrolowane, a następnie zatwierdzone przez powyższy urząd. Tym samym uzyskaliśmy potwierdzenie, że spełniamy konieczne wymagania dotyczące tego typu produkcji.