Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu NUTRITECH realizowany przez konsorcjum w składzie Medicofarma S.A., Medicofarma Biotech S.A. i Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Tytuł projektu

Napój witaminowy wzbogacony o związki pochodzenia naturalnego o naukowo potwierdzonej skuteczności wspomagający leczenie zespołu jelita drażliwego.

Cel projektu

Celem projektu jest opracowanie innowacji produktowej w postaci żywności funkcjonalnej w formie napoju witaminowego wzbogaconego o substancję aktywną identyczną z naturalną. W tym celu, w ramach projektu konieczne będzie opracowanie innowacji procesowej w postaci skalowanej metody syntezy substancji aktywnej. Oba rezultaty projektu charakteryzować się będą innowacyjnością na skale europejską/światową, a ich charakter będzie się cechował aspektem proekologicznym. W wyniku Projektu zostanie wdrożony na rynek produkt z kategorii żywności funkcjonalnej odpowiadający na potrzeby pacjentów z zespołem jelita drażliwego.

Wartość projektu

8 600 221,34 PLN

Wysokość dofinansowania

5 306 698,36 PLN

Data zawarcia umowy o dofinansowanie:

20.10.2023