JAKOŚĆ W MEDICOFARMA S.A.

Dbanie o jak najwyższą jakość ma swoje źródło w silnym poczuciu odpowiedzialności. Wiemy, że nasza rzetelność i staranność przyczynia się do poprawy komfortu życia wielu pacjentów. Dlatego czuwamy nad tym, by każdy etap naszej pracy był wykonywany z zachowaniem niezbędnych standardów jakości. Od projektowania i badań, przez wytwarzanie, aż do pakowania i magazynowania produktów – Medicofarma S.A wdraża i doskonali system zarządzania jakością bazujący na standardach GMP, HACCP oraz ISO 13485.

NOWE TECHNOLOGIE

Najwyższą jakość zapewniamy, korzystając z rozbudowanego zaplecza technicznego. Dysponujemy nowoczesnym laboratorium mikrobiologicznym, które wykonuje usługi takie jak: transfer technologiczny, badanie czystości mikrobiologicznej materiałów i produktów końcowych, badanie jałowości i czystości mikrobiologicznej leków oraz badania analityczne produktów leczniczych.

Posiadamy szereg urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia profesjonalnej kontroli jakości produktu:

 • chromatografy cieczowe
 • chromatograf gazowy
 • spektrofotometr UV-VIS
 • spektrometr FTIR
 • aparat do miareczkowania potencjometrycznego
 • aparat do oznaczania wody metodą Karla-Fishera
 • łaźnie do uwalniania
 • komory klimatyczne

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA

Poza nowoczesnym sektorem produkcyjnym Medicofarma S.A posiada w swoim portfolio także usługi badań i rozwoju. Poszerzając spektrum swojej działalności, zadbaliśmy o to, aby rozwiązania proponowane naszym klientom odznaczały się jak najwyższą jakością.

Nasze laboratorium zostało wyposażone w specjalistyczną aparaturę, dzięki której możemy prowadzić prace badawczo-rozwojowe, próby technologiczne oraz analizy. Innowacyjność procesową i produktową zapewnia wsparcie nowoczesnego sprzętu:

 • chromatograf ze spektrometrem mas UHPLC/QTOF
 • chromatograf UHPLC
 • chromatograf gazowy ze spektrometrem mas (potrójny kwadrupol)
 • pektrometr ICP/MS (Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry)
 • system do chromatografii „flash”
 • analizator rozkładu wielkości cząstek metodą dyfrakcji
 • mineralizator mikrofalowy
 • zestaw do oczyszczania próbek metodą SPE
 • zestaw do wizualizacji TLC

Medicofarma S.A uzyskała rozszerzenie zezwolenia
na niestandardowe usługi obejmujące:

 • badania mikrobiologiczne
 • wytwarzanie i badania analityczne produktów leczniczych przeznaczonych do badań klinicznych

Certyfikaty

GMP

HACCP

ISO 13485