Czym jest suplement diety?

Suplement diety to środek spożywczy, który zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z 28.01.2002 r., jest substancją lub produktem przeznaczonym do spożycia przez człowieka. Stanowi źródło witamin, składników mineralnych lub innych substancji o właściwościach odżywczych, a jego rolą jest uzupełnianie codziennej, zbilansowanej diety. Suplementy diety mogą przyjmować postać kapsułek, tabletek, drażetek, proszku lub płynu. Należy dawkować je w niewielkich, określonych przez producenta porcjach.

Skład suplementów diety

Składniki suplementów diety cechują się dużą różnorodnością. Poza witaminami i składnikami mineralnymi (stanowią ok. 50% wszystkich suplementów diety na rynku) wyróżnić można jeszcze następujące grupy:

✔ aminokwasy
✔ ekstrakty roślinne
✔ enzymy
✔ nienasycone kwasy tłuszczowe
✔ probiotyki i prebiotyki
✔ pozostałe substancje takie jak: koenzym Q10, spirulina, etc.

Suplementy diety wykazują działanie fizjologiczne i odżywcze i nie mogą być jednocześnie kwalifikowane jako produkty o właściwościach leczniczych.

Jakość suplementów diety

Poza prawem żywnościowym, suplementy diety podlegają także innym rozporządzeniom i dyrektywom:

✔ ustawy i rozporządzenia Ministra Zdrowia i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

✔ rozporządzenie Ministra Zdrowia z 18.05.2010 r. (zmieniające rozporządzenie ws. składu i oznakowania suplementów diety z 9.10.2007 r.)

✔ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 105/2283 z 25.11.2015 r. w sprawie nowej żywności

Podporządkowanie suplementów diety normom określonym w tych rozporządzeniach pozwala dokonać prawidłowej weryfikacji produktów z tej grupy. Pomaga również zapewnić bezpieczeństwo konsumentom spożywającym wybrane suplementy diety.

Stosowanie suplementów diety może przyczyniać się do skuteczniejszego wypełniania zaleceń dotyczących odżywiania. Nie należy jednak wprowadzać do obrotu suplementów, które stwarzałyby ryzyko nadmiernego spożycia poszczególnych witamin i składników mineralnych lub powodowałyby groźne dla zdrowia i życia skutki uboczne.

Obowiązki producentów dotyczące bezpieczeństwa suplementów diety

Prawo żywnościowe zawiera szczegółowe wymagania określające zadania przedsiębiorców względem jakości suplementów diety, które dystrybuują. Wprowadzenie na rynek polski produktu oznaczonego jako suplement diety wymaga powiadomienia Głównego Inspektora Sanitarnego, który może sprawdzić, czy zgłoszony preparat spełnia wszystkie wytyczne dotyczące składu i oznakowania oraz czy nie wykazuje właściwości znamiennych dla produktów leczniczych.

Obowiązkiem producenta suplementu diety jest zagwarantowanie bezpieczeństwa jego stosowania. Wiąże się to także z zamieszczeniem prawdziwych i sprawdzonych informacji na etykiecie produktu oraz uwzględnieniu możliwych przeciwwskazań, możliwych efektów ubocznych oraz ewentualnych interakcji z przyjmowanymi lekami lub żywnością. Konsument powinien też otrzymać pełną informację co do dziennej porcji suplementu, w tym także zalecanego spożycia oraz górnego poziomu spożycia uznawanego za bezpieczny dla zdrowia.

Produkcja suplementów diety zobowiązuje do równie wysokiej rzetelności i precyzji co wytworzenie produktów leczniczych. Wymagania dotyczące suplementów diety narzucają producentom (lub dystrybutorom) postępowanie według konkretnych norm oraz stosowanie rzetelnego oznaczenia na suplementach. Producenci stosując się do tych wymagań nie przekraczają maksymalnego dopuszczalnego poziomu zawartości witamin i składników mineralnych, gwarantując w ten sposób pełne bezpieczeństwo suplementacji.

Istota produkcji kontraktowej

Założeniem produkcji kontraktowej jest zwolnienie przedsiębiorcy z konieczności posiadania zakładu produkcyjnego, parku maszynowego oraz niezbędnej siły roboczej. Ryzyko, które podejmuje sprowadza się więc do aspektów finansowych, takich jak pokrycie kosztów związanych z surowcami, zapewnienie ciągłości produkcji oraz zapasów produkcyjnych. Po stronie przedsiębiorcy jest także ryzyko dotyczące konkurencyjności produktu oraz jego popularność wśród klientów.

Przedsiębiorca, który decyduje się na współpracę w ramach produkcji kontraktowej otrzymuje na własność patenty, znaki towarowe oraz innego typu dobra niematerialne związane z wytwarzanym produktem.

Zalety produkcji kontraktowej

Producent zapewnia klientowi kompleksową obsługę oraz wsparcie merytoryczne na każdym etapie powstawania produktu – od jego zaprojektowania aż do wprowadzenia na rynek. W ten sposób klient może oddelegować wszelkie kwestie wykonawcze i zrezygnować z posiadania własnego sprzętu. Istnieją także inne korzyści wynikające ze współpracy w ramach produkcji kontraktowej:

✔ Niższe koszty produkcji – nie ma potrzeby inwestowania we własny sprzęt.

✔ Elastyczność – firmy produkcyjne oferują szeroką paletę form wytwórczych.

✔ Kontrola jakości – wyroby podlegają wieloetapowej weryfikacji, która zapewnia zgodność produktu z normami krajowymi i zagranicznymi.

✔ Dostęp do nowoczesnej technologii oraz unikalnego know-how producenta.

Produkcja kontraktowa jest popularnym rozwiązaniem w wielu branżach, także w branży farmaceutycznej. Polscy producenci przyjmują zlecenia na produkty lecznicze, wyroby medyczne oraz suplementy diety, które wytwarzają zachowując wszystkie restrykcyjne wymagania dotyczące jakości oraz bezpieczeństwa.

Produkcja kontraktowa leków i suplementów diety – krok po kroku

Pierwsze spotkanie klienta i producenta polega na ustaleniu wstępnych warunków współpracy. Jeśli są one zadowalające dla obydwu stron, kolejnym krokiem będzie opracowanie receptury produktu. Na tym etapie klient może przedłożyć własną recepturę lub też skorzystać z pomocy producenta. Kiedy skład ilościowy i jakościowy zostanie już omówiony, przychodzi pora na dobór najodpowiedniejszej formy dla danego leku, bądź suplementu diety. Różne formy wytwarzania obejmują m.in.:

✔ kapsułki  (twarde i miękkie)

✔ drażetki

✔ tabletki  (powlekane, niepowlekane, do ssania, dwuwarstwowe)

✔ proszek

✔ granulat

✔ syrop

✔ krople

✔ spray

✔ żel

✔ maść

Poszczególne procesy produkcyjne realizowane są zgodnie z założeniami systemów jakości HACCP (System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli), GMP (Dobra Praktyka Produkcyjna) oraz norm ISO.

Ostatnim etapem jest pakowanie i etykietowanie gotowego produktu oraz dostarczanie go do klienta. Wielu producentów zapewnia pomoc także przy projektowaniu wyglądu opakowania. W tej sytuacji kluczowe jest doświadczenie, dzięki któremu stworzony produkt będzie wyróżniał się na rynku i przyciągnie uwagę klienta.

Rzetelny producent kontraktowy

Przed podjęciem decyzji o współpracy z wybranym producentem kontraktowym warto przeprowadzić wywiad, który dostarczy wszystkie najważniejsze informacje na jego temat i odpowie na kluczowe pytania: jakie usługi może zaproponować ten producent oraz jakim zapleczem produkcyjnym dysponuje?

Zdecydowaną przewagę mają ci producenci, którzy świadczą wszechstronne usługi i są w stanie obsłużyć zarówno wielkie, jak i niskie serie produkcyjne. Poza szeroką ofertą możliwości produkcyjnych, równie istotna jest terminowość oraz elastyczność we współpracy z klientem. Wybór rzetelnego producenta kontraktowego znacząco obniża koszty produkcji, zapewnia najwyższy standard jakości wyrobów i pozwala skutecznie wypromować produkt lub markę, zarówno na rynku polskim, jak i na rynkach zagranicznych.