Operator pakowacz

Wymagania:

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna m.in. za:

Oferujemy:

Lokalizacja:

Radom, MEDICOFARMA S.A Zakład Produkcyjny, ul. Tarnobrzeska 13

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami, spełniającymi wymagane kryteria, w ciągu czterech tygodni od daty publikacji ogłoszenia.

Prosimy o dopisanie na aplikacji następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko operator- pakowacz (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); dalej jako: „RODO”) oraz z ustawą o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 r. poz. 1000; dalej jako: „Ustawa”) przez Medicofarma Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Sokołowskiej 9/U19 (dalej jako: „Administrator Danych Osobowych”).”

Mistrz w Dziale Produkcji

Wymagania:

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna m.in. za:

Oferujemy:

Lokalizacja:

Radom, MEDICOFARMA S.A Zakład Produkcyjny, ul. Tarnobrzeska 13

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie cv i listu motywacyjnego, z podaniem nazwy stanowiska w temacie wiadomości

Prosimy o dopisanie na aplikacji następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko operator- pakowacz (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); dalej jako: „RODO”) oraz z ustawą o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 r. poz. 1000; dalej jako: „Ustawa”) przez Medicofarma Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Sokołowskiej 9/U19 (dalej jako: „Administrator Danych Osobowych”).”

Specjalista w Dziale Kontroli i Zapewnienia Jakości

Wymagania:

Oferujemy:

Lokalizacja:

Radom, MEDICOFARMA S.A Zakład Produkcyjny, ul. Tarnobrzeska 13