Zapytania ofertowe

20.10.2017 UWAGA: Zmiana treści zapytania ofertowego:

1. Wydłużono termin składania ofert do dnia 26.10.2017 do godz. 24.00

2. Na stronie bazakonkurencyjnosci.gov.pl zamieszczono pytania i odpowiedzi do Zapytania ofertowego nr 1. z dnia 16.10.2017 r.

Zapytanie ofertowe z dnia 16-10-2017

Oświadczenie o braku powiązań.doc

Oświadczenie o braku powiązań.pdf

Wykaz do zapytania ofertowego z dnia 16-10-2017.doc

Wykaz do zapytania ofertowego z dnia 16-10-2017.pdf