Slider

Reporting of side effects

If you are a patient

and you would like to report the side effect of Medicofarma medicine, contact your doctor who will decide based on your medical history and history.

If you are a doctor or pharmacist

and you would like to report the side effects of the medicinal product Medicofarma please print and fill out the form below to report the side effects of the medicinal product.

Co-financed projects

Tytuł projektu Nazwa beneficjenta Program
wsparcia
Wartość
projektu
PLN
Wartość
dofinansowania
PLN
Okres realizacji projektu
Utworzenie Laboratorium Badawczo-rozwojowego firmy Medicofarma S.A. Medicofarma S.A. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 14 018 369,87 4 034 894,27 01.03.2016 – 30.09.2019