Możemy produkować zarówno farmaceutyki, suplementy diety,
wyroby medyczne jak i produkty weterynaryjne.