Dofinansowane projekty

Drukowanie

Tytuł projektu Nazwa beneficjenta Program
wsparcia
Wartość
projektu
PLN
Wartość
dofinansowania
PLN
Okres realizacji projektu
Utworzenie Laboratorium Badawczo-rozwojowego firmy Medicofarma S.A. Medicofarma S.A. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 14 018 369,87 4 034 894,27 01.03.2016 - 30.09.2019