O nas

Kilka słów o nas

nasza historia

Medicofarma S.A.

Jesteśmy nowoczesnym polskim przedsiębiorstwem produkcyjnym branży farmaceutycznej. Medicofarma powstała w 2004 roku w Radomiu, na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Wisłosan”. Specjalizujemy się w wytwarzaniu kontraktowym suplementów diety, wyrobów medycznych i produktów leczniczych.

Od początku istnienia nieustannie zdobywamy cenne doświadczenia w sektorze ochrony zdrowia, dynamicznie rozwijając technologię produkcyjną dysponując nowoczesnym parkiem maszynowym stale poszerzanym o kolejne urządzenia oferujące najnowsze rozwiązania na poziomie światowym w zakresie wytwarzania form farmaceutycznych. Nowoczesny sprzęt umożliwia nam badania, rozwój i wytwarzanie większości dostępnych form produktów. W ślad za rozwojem parku maszyn wzmacniamy liczebnie i merytorycznie wyspecjalizowany personel naukowo-badawczy i produkcyjny. Wszystkie te działania wykorzystujemy w celu elastycznego dopasowywania się do wciąż zmieniających się i rosnących potrzeb rynku farmaceutycznego.

Świadczymy usługi dla firm polskich i zagranicznych.
Wśród naszych klientów są międzynarodowe korporacje i kluczowe firmy farmaceutyczne polskiego rynku.
Współpracujemy z zagranicznymi firmami m.in. z takich krajów jak:
– Niemcy
– Szwecja
– Australia
– Hiszpania
– Kanada
– Włochy
– Republika Czeska
– Wielka Brytania
– Norwegia
– Irlandia

Laboratorium B&R Medicofarma S.A.

Od I kwartału 2019 r. posiadamy laboratorium badawczo-rozwojowe. Realizowane w nim prace badawczo rozwojowe umożliwiają nam przygotowanie technologii wytwarzania innowacyjnych produktów oraz usług w ramach produkcji kontraktowej. Utworzenie Laboratorium B&R odbyło się w ramach naszego projektu, który uzyskał dofinansowanie z funduszy unijnych. Projekt dotyczył utworzenia infrastruktury B&R poprzez inwestycje w aparaturę i sprzęt, które umożliwiają osiąganie innowacyjności procesowej i produktowej.

Pomieszczenia laboratorium wyposażyliśmy w specjalistyczny sprzęt i aparaturę, a także w nowoczesne maszyny i urządzenia procesowe do prowadzenia prób technologicznych w skali laboratoryjnej oraz półtechnicznej. Wyposażenie obejmuje również aparaturę analityczną i pomiarową, dzięki czemu mamy możliwość wykonania pakietu badań mikrobiologicznych i międzyprocesowych.

Prowadzenie przez wykwalifikowaną kadrę badań naukowych i prac rozwojowych we własnym laboratorium B&R, w wydzielonych i przystosowanych do tego typu działalności pomieszczeniach, z wykorzystaniem nowoczesnej infrastruktury, pozwoliło nam na rozszerzenie zakresu świadczonych usług oraz podniesienie ich poziomu.

Na podkreślenie zasługuje również fakt, że współpracujemy na stałe z placówkami naukowymi w zakresie prac B&R.

Wysokie standardy wytwarzania

W firmie Medicofarma S.A. dbamy o najwyższe standardy produkcyjne – wdrożony System Zapewnienia Jakości oparty na zasadach GMP (Good Manufacturing Practice) oraz wymaganiach systemu HACCP wg Codex Alimentarius. Wdrożone systemy stanowią gwarancję spełnienia najwyższych standardów dla wytwarzanych w naszym zakładzie produktów. Zapewniamy wysoką jakość na każdym etapie wytwarzania, od projektowania, badań, produkcji, magazynowania do sprzedaży produktów – pozostając pod stałym nadzorem Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego i Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz spełniając wszelkie restrykcyjne wymogi.

Ponadto z początkiem 2020 roku uzyskaliśmy certyfikację w zakresie normy ISO 13485 (dla wyrobów medycznych), a także uzyskaliśmy rozszerzenie zezwolenia na:
– wytwarzanie i badania analityczne produktów leczniczych przeznaczonych do badań klinicznych,
– badania mikrobiologiczne.

Posiadamy również certyfikat ALFA zezwalający na wytwarzanie produktów dla zwierząt.

Dlaczego

Medicofarma?

img_20

  1. Jesteśmy polskim producentem farmaceutycznym wyspecjalizowanym w produkcji kontraktowej.
  2. Na potrzeby klienta wykonujemy usługi badań i rozwoju oraz transfery technologiczne.
  3. Do dyspozycji każdego klienta jest nasze najnowsze laboratorium mikrobiologiczne, a także wysoko wyspecjalizowany i doświadczony personel ds. badawczych, zapewnienia jakości oraz technologiczno-produkcyjny.
  4. Produkt Klienta jest zawsze dla nas najważniejszy.
  5. Wykonujemy usługi w najwyższej jakości i konkurencyjnych cenach.
  6. Posiadamy szeroki zakres dostępnych i najnowszych technologii.
  7. Elastyczność i zrozumienie potrzeb Klienta jest dla nas priorytetem.
  8. Oferujemy dostosowanie wielkości serii produktu do możliwości i oczekiwań Klienta.

chcesz z nami pracować

Zawsze szukamy nowych wyzwań, interesujących partnerów i pracowników.